Ensenyament de qualitat i servei a les famílies
Instagram
Facebook
twitter
youtube
Contacta'ns!

Avís Legal

De conformitat amb l’art. 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.palcam.cat és un domini del qual LICEO PALCAM S.L.U. n’és el titular (endavant PÀLCAM), amb CIF B08439960 i domicili social a Rosalía de Castro, 32 (08025) Barcelona, Espanya; amb e-mail de contacte: palcam@palcam.cat .

Consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 23.666, foli 72, fulla B 56.891.

CONDICIONS D’ÚS

PÀLCAM és una escola concertada situada al barri del Guinardó, que ofereix educació des dels tres anys a les etapes d’ infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.  A través del portal s’ofereix un servei enfocat des de  l’empatia que, juntament amb l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, els nostres clients obtenen una resposta d’alta qualitat i plena satisfacció.

L’ús de la present website es regirà per les presents Condicions d’ús, incloent-hi els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. Per aquest motiu preguem l’atenta lectura d’aquestes condicions, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Amb el fet d’accedir a la website serà considerat com a “usuari” i amb això s’entén acceptada de forma expressa, automàtica i voluntària totes les condicions generals vigents en cada moment que s’accedeixi a la mateixa. PÀLCAM es reserva en exclusiva el dret de revisió en qualsevol moment de les presents Condicions d’ús, ja sigui per raons legals o per pròpia decisió, comprometent-se a publicar i avisar de les modificacions introduïdes, entenent l’acceptació si l’usuari segueix utilitzant el servei.

Ocasionalment, derivat de la inclusió de nous continguts i/o serveis específics oferts en la website, les presents condicions podrien completar-se o substituir-se per Condicions Particulars. En cas que hi hagués contradiccions entre ambdues, prevaldran sobre les presents les particulars.

Tanmateix, PÀLCAM es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’estructura i disseny de la website, modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d’ús.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DELS USUARIS

En el transcurs de l’ús de la present website, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i  l’ordre públic. Per això, està prohibit l’ús de la website amb fins il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per a PÀLCAM o tercers.

L’ús ha de ser adequat i correcte, de manera que l’usuari es compromet a no portar a termini cap conducta que pugui causar danys a la imatge, interessos i/o drets de PÀLCAM i/o tercers o que poguessin danyar, inutilitzar o sobrecarregar  la website o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització. Així mateix, s’ha d’abstenir de l’intent d’accés, utilització i/o manipulació de les dades de PÀLCAM.

Per a aquells continguts i/o serveis en què pugui ser necessària l’aportació de dades de caràcter personal per l’usuari, aquest es compromet a facilitar informació veraç al complimentar-les. En aquest sentit, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions inexactes o falses facilitades que pugui realitzar i d’aquells perjudicis que pugui causar a PÀLCAM o a tercers derivats d’aquesta informació.

PÀLCAM adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar virus. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables, i per això, PÀLCAM no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers de l’usuari.

Per la seva banda, s’insta a l’usuari a abstenir-se de la introducció o difusió en la xarxa de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de produir danys als sistemes físics o lògics de PÀLCAM o tercers.

Per últim, PÀLCAM, es reserva el dret de bloquejar l’accés d’un usuari davant qualsevol indici d’utilització fraudulenta dels serveis oferts, així com a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat a la website amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. ADMISSIÓ DE BACKLINKS / HIPERLINKS

Els continguts de la website i, en especial, els dissenys, textos, imatges o fotografies, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques o qualsevol altre signe susceptible d’utilització en l’àmbit comercial o industrial, estaran subjectes a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial i són de propietat de PÀLCAM o d’aquells tercers titulars que hagin estat autoritzats degudament per la seva inclusió a la website.

De cap manera s’entendrà atorgada la llicència o renuncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquells drets ni concessió de dret ni expectativa de dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquells continguts sense l’autorització prèvia i expressa de PÀLCAM o dels titulars corresponents.

Per altra banda, mitjançant les presents conclusions, l’usuari s’obliga a no reproduir la website, així com cap dels seus continguts, sense l’autorització expressa i per escrit de PÀLCAM.

Se li concedeix a l’usuari el dret limitat, revocable i no exclusiu de crear enllaços únicament a la pàgina principal de la website per a l’ús privat i no comercial (hyperlink/backlink).

Aquelles planes web que incloguin un enllaç a la nostra website:

  • No podran donar a entendre que PÀLCAM recomana aquella plana web o els seus serveis o productes ni falsejar la seva relació amb PÀLCAM.
  • No han d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que inciten a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contrari a l’ordre públic o il·lícit.
  • Haurà d’enllaçar a la website sense permetre que la plana web la reprodueixi com a part seva o dins d’un dels seus “frames” o creant un “browser” sobre qualsevol de les planes de la website. PÀLCAM podrà sol·licitar que elimini qualsevol enllaç al website, després d’això s’ haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

PÀLCAM no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres planes web que tinguin establerts enllaços amb destí a la website. Per aquest motiu, no ens fem responsables de qualsevol aspecte relatiu a aquelles planes web.

RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA

PÀLCAM no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador. Tanmateix, PÀLCAM no serà responsable en cas de no poder prestar el servei derivat d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o cas fortuït.

Tant l’accés a la website com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa, es d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

PÀLCAM no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquell accés o ús de la informació, únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat, els continguts que puguin generar danys o perjudicis, sempre que es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

PÀLCAM no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la website, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a PÀLCAM.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament General de Protecció de Dades REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les personas físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per al que es deroga la Directiva 95/46/CE) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia es resoldrà davant els tribunals de Barcelona.


AgendaVeure tots els esdeveniments

Esdeveniments de juny 2023

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
29 maig, 2023 30 maig, 2023 31 maig, 2023 1 juny, 2023 2 juny, 2023(1 event)

Festiu Pàlcam

3 juny, 2023 4 juny, 2023
5 juny, 2023(1 event)

Festiu. 2a Pasqua

6 juny, 2023 7 juny, 2023 8 juny, 2023 9 juny, 2023 10 juny, 2023 11 juny, 2023
12 juny, 2023 13 juny, 2023 14 juny, 2023 15 juny, 2023 16 juny, 2023 17 juny, 2023 18 juny, 2023
19 juny, 2023 20 juny, 2023(1 event)

Últim dia de curs ESO i Batxillerat

21 juny, 2023 22 juny, 2023(1 event)

Últim dia de curs d'Ed. infantil i primària

23 juny, 2023 24 juny, 2023 25 juny, 2023
26 juny, 2023 27 juny, 2023 28 juny, 2023 29 juny, 2023 30 juny, 2023 1 juliol, 2023 2 juliol, 2023
Escola Pàlcam- C/ Rosalía de Castro, 30-34- C/ Castillejos, 361 08025 BARCELONA Tel. 93 435 97 49
Copyright 2021- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies