Ensenyament de qualitat i servei a les famílies
Facebook
twitter
youtube
Contacta'ns!

Política de privacitat

El lloc web www.palcam.cat és propietat de Liceo Pàlcam SL.
La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com l’entitat Liceo Pàlcam SL. tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Liceo Pàlcam SL. amb CIF B08439960 amb domicili a c/Rosalía de Castro, 32, 08025, Barcelona, telèfon 934359749 i correu electrònic palcam@palcam.cat
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a lopd@palcam.cat o bé trucant al telèfon 934359749.

Tractaments de dades

A continuació es realitza una descripció dels tractaments efectuats per Liceo Pàlcam SL.

TractamentPRESTACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA
FinalitatPrestació d’ensenyament en els termes de la normativa vigent i totes les accions que aquest tractament comporta: processos de preinscripció, admissions i matriculacions, avaluació pedagògica, orientació escolar i professional, atenció a la diversitat i servei de salut escolar.
LegitimacióBase legal – Llei Orgànica d’Educació.
Termini de conservacióL’expedient acadèmic es conservarà de forma indefinida i la resta de documentació es conservarà durant l’estada de l’alumne en l’entitat.
DestinatarisAquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i acadèmics de l’entitat, d’acord amb les seves competències i funcions.
Així mateix s’indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades per la correcta prestació dels serveis.
TractamentSUGGERIMENTS, RECLAMACIONS
FinalitatAtendre els suggeriments i reclamacions que pugui rebre l’entitat per part de qualsevol persona.
LegitimacióConsentiment
Termini de conservacióUn any des de la recepció de la sol·licitud.
DestinatarisNo es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
TractamentCOMUNICACIÓ
FinalitatActuacions comunicatives adreçades a l’alumnat, famílies de l’alumnat i qualsevol persona en general. S’inclouen accions com l’enviament d’emails, comunicats a través de l’APP de l’escola per a dispositius mòbils, o cartes amb informació comercial, butlletins / consultes a través de la pàgina web de l’Entitat… i també activitat publicitària.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
Termini de conservacióLes dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu consentiment.
DestinatarisNo es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
TractamentIMATGE
FinalitatPromoció i difusió de l’activitat de l’Entitat a la pàgina web de l’escola, a tríptics i revistes informatius, al canal Youtube de l’escola i a les xarxes socials Facebook i Twitter.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
Termini de conservacióLes dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el consentiment.
Transferències internacionalsLes seves dades seran transferides a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), i adherides a l’acord EU-US Privacy Shield, informació disponible a privacyshield.go.
TractamentVIDEOVIGILÀNCIA
FinalitatGarantir la seguretat.
LegitimacióInterès públic.
Termini de conservacióLas dades se suprimiran en un termini de 15 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
DestinatarisForces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
TractamentPROVEÏDORS i CLIENTS
FinalitatGestió del serveis i prestacions sol·licitades.
LegitimacióExecució d’un contracte.
Termini de conservacióLes dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
DestinatarisNo es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
TractamentRECURSOS HUMANS
FinalitatGestió de la relació laboral.
LegitimacióExecució del contracte laboral.
Termini de conservacióLes dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d’acord amb els terminis previstos a la legislació laboral.
DestinatarisLa informació serà utilitzada pels serveis administratius i laborals de l’entitat i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials que, per motius legals, puguin exigir la comunicació d’aquest tipus de dades (Ministeri de Treball i Seguretat Social, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, FUNDAE...) i d’altres entitats involucrades en la matèria, com poden ser, l’entitat bancària on l’interessat indica que li transferim la nòmina.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·licitin dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic lopd@palcam.cat o per correu postal a Comissió de protecció de dades, c/Rosalía de Castro, 32, 08025, Barcelona.
Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic lopd@palcam.cat o per correu postal a Comissió de protecció de dades, c/Rosalía de Castro, 32, 08025, Barcelona.
En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.
Liceo Pàlcam SL. l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.
Si considera que no hem donat una resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Protecció de Dades.

Xarxes Socials

LICEO PÀLCAM SL està present en les principals xarxes socials: Facebook, Twitter, Google +, Youtube, … Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades incloses en els seus perfils com a conseqüència dels amics, likes, followers o seguidors, comentaris, pins…

L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i terminis que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on LICEO PÀLCAM SL està present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permetin per poder informar als usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.


AgendaVeure tots els esdeveniments

desembre 2021
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
29 novembre, 2021 30 novembre, 2021 1 desembre, 2021 2 desembre, 2021 3 desembre, 2021 4 desembre, 2021 5 desembre, 2021
6 desembre, 2021

Festiu. Dia de la Constitució

7 desembre, 2021

Festiu lliure disposició.

8 desembre, 2021

Festiu. Inmaculada

9 desembre, 2021

Sessions divulgatives de la Marató TV3 a Ed. secundària

10 desembre, 2021 11 desembre, 2021 12 desembre, 2021
13 desembre, 2021 14 desembre, 2021 15 desembre, 2021

Festival de Nadal P5A

Festival de Nadal P5B

Festival de Nadal P5C

Festival de Nadal P5D

16 desembre, 2021

Festival de Nadal P4C

Festival de Nadal P4D

Festival de Nadal P4A

Festival de Nadal P4B

17 desembre, 2021 18 desembre, 2021 19 desembre, 2021
20 desembre, 2021

Festival de Nadal P3A

Festival de Nadal P3D

21 desembre, 2021

Festival de Nadal P3C

Festival de Nadal P3B

22 desembre, 2021

Últim dia abans de vacances

23 desembre, 2021

Vacances de Nadal

24 desembre, 2021

Vacances de Nadal

25 desembre, 2021

Vacances de Nadal

26 desembre, 2021

Vacances de Nadal

27 desembre, 2021

Vacances de Nadal

28 desembre, 2021

Vacances de Nadal

29 desembre, 2021

Vacances de Nadal

30 desembre, 2021

Vacances de Nadal

31 desembre, 2021

Vacances de Nadal

1 gener, 2022

Vacances de Nadal

2 gener, 2022

Vacances de Nadal

Escola Pàlcam- C/ Rosalía de Castro, 30-34- C/ Castillejos, 361 08025 BARCELONA Tel. 93 435 97 49
Copyright 2021- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies