Ensenyament de qualitat i servei a les famílies

Ideari

Ensenyament de qualitat i servei a les famíliesEscola Pàlcam concertada de Barcelona

L’educació del fills és, sens dubte, un dels reptes més importants que els pares han d’afrontar.

L’escola PÀLCAM, avalada per més de 60 anys d’experiència, és un centre que sempre ha tingut com a objectiu oferir un ensenyament de qualitat, així com la voluntat d’esdevenir una institució al servei de les famílies.

L’escola PÀLCAM ofereix una formació personalitzada que implica un seguiment individual de cada alumne/a. L’Escola té especial cura d’educar en el valor de l’esforç, l’esperit de superació, la importància del respecte, la necessitat de la disciplina, la cultura del diàleg i la transmissió dels valors humans d’inspiració cristiana. Alhora, considera imprescindible la implicació de la família en la tasca de formar integralment els nois i noies d’avui, ciutadans del demà.

 A PÀLCAM formem persones perquè el dia de demà esdevinguin professionals capaços de fer front als continus reptes que l’evolució del món els plantejarà a nivell cultural i tecnològic. “Eduquem tots els alumnes per aprendre a saber i per aprendre a conviure, perquè és la millor forma de guanyar el futur”.

 

 

Aquesta és la nostra MISSIÓ:Escola Pàlcam concertada de Barcelona

Pàlcam és una escola d’origen familiar molt arrelada al seu barri que té com a objectiu garantir una formació personalitzada de l’alumne/a oferint una continuïtat d’estudis i de formació des dels tres anys fins a l’accés a la Universitat i/o a món laboral.

Busca afavorir el desenvolupament harmoniós de la persona tant físicament i intel·lectualment com moralment, basant-nos en els valors cristians que fonamenten la concepció de l’Home i l’ajuden a donar una interpretació del món coherent amb la fe.

Té la voluntat de constituir una comunitat educativa cohesionada en la qual el col·legi, l’alumne/a i la família comparteixen un projecte comú.

Aquesta és la nostra VISIÓ:

Volem ser una institució educativa basada en un sistema de qualitat de millora contínua incidint, especialment, en l’àmbit de l’aplicació de les noves tecnologies a l’ensenyament-aprenentatge en totes les etapes educatives i en la millora dels resultats en l’adquisició de les competències lingüístiques en anglès i oberta a alumnes procedents d’altres entorns, més enllà del propi barri.

 


Escola Pàlcam- C/ Rosalía de Castro, 30-34- C/ Castillejos, 361 08025 BARCELONA Tel. 93 435 97 49
Copyright 2017- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies