Ensenyament de qualitat i servei a les famílies

Formació Trilingüe

Vivim en una societat més globalitzada que mai. Internet i les noves tecnologies han escurçat les distàncies, la informació flueix més ràpidament i en més quantitat que mai, tenim accés instantani a les notícies i esdeveniments del que passa a l’altra punta del món. A més, la tendència a convergir i establir sinergies comercials a nivell internacional ha convertit l’aprenentatge de llengües estrangeres en una necessitat laboral de primer nivell. Sempre s’ha dit que saber idiomes obre portes, que els idiomes són el futur…

Bé, ja no són el futur, fa molts anys que són el present. Seguint les recomanacions de la Unió Europea, s’espera que en un futur els ciutadans europeus tinguin coneixement útil i efectiu de dues llengües estrangeres a part de les seves llengües natives. Tot i així, la realitat del nostre país és ben diferent. Dominar una sola llengua estrangera segueix sent l’assignatura pendent de molts, i una necessitat en augment a nivell laboral.

A l’Escola Pàlcam fa molts anys que ens preocupem per aquest tema i treballem perquè els nostres alumnes assoleixin un nivell adequat en el coneixement de llengües estrangeres. Els nostres alumnes comencen a aprendre anglès a P3, amb 10 hores per setmana d’activitats en anglès. Continuen a primària amb 9 hores per setmana d’assignatures en anglès, implementant assignatures AICLE, de continguts en llengua estrangera, com Science o Arts and Crafts. Un cop arriben a secundària, segueixen tenint 9 hores en anglès, i a més s’ofereix una segona llengua estrangera, el francès.

  • Apart del nombre d’hores d’anglès, també implementem moltes tasques orientades a reforçar l’aprenentatge.
    Disposem de tres auxiliars de conversa nadius cada any. Els auxiliars donen suport a les classes de llengua estrangera, permetent reforçar i ampliar l’exposició oral dels alumnes.
  • Mantenim intercanvis internacionals amb escoles europees. L’any passat, vam ser coordinadors d’un projecte Erasmus+ sobre estils de vida saludables i emprenedoria. A més, cada any fem entre dues i tres estades en famílies d’escoles de la Unió Europea, i a la vegada acollim els estudiants que ens visiten.
  • Celebrem una setmana d’activitats en anglès cada curs. Durant l’English week, aprofundim i coneixem aquells aspectes culturals més interessants sobre països de parla anglesa.
  • Promovem i preparem els nostres alumnes perquè es presentin als exàmens oficials de Cambridge, tant a primària com a secundària, i obtinguin el First Certificate en finalitzar Batxillerat.

Escola Pàlcam- C/ Rosalía de Castro, 30-34- C/ Castillejos, 361 08025 BARCELONA Tel. 93 435 97 49
Copyright 2017- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies