• Formació integral de la persona
  • Formació Trilingüe
  • Noves tecnologies a l'aula
  • Servei a les famílies
  • Gran oferta d'activitats paraescolars
  • Tots els nivells concertats
  • Cuina pròpia
Formació integral de la persona1 Formació Trilingüe2 Noves tecnologies a l'aula3 Servei a les famílies4 Gran oferta d'activitats paraescolars5 Tots els nivells concertats6 Cuina pròpia7
Escola Pàlcam- C/ Rosalía de Castro, 30-34- C/ Castillejos, 361 08025 BARCELONA Tel. 93 435 97 49
Copyright 2015- Tots els drets reservats